KATILIMCILAR

YRD. DOÇ. DR. RAHMİ TELKENAROĞLU KİMDİR?

Yrd. Doç. Dr. Rahmi Telkenaroğlu kimdir?08 Ekim 2015 Perşembe 17:15

Yrd. Doç. Dr. Rahmi TELKENAROĞLU

1975 yılında Konya'nın Beyşehir ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Konya’da tamamladı. 2001 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat fakültesini bitirdi. 2002-2003 yıllarında M.E.B. burslu öğrencisi olarak Suriye/Şam’da kaldı ve Arap Dili enstitüsünü bitirdi. 2003-2009 yıllarında din görevlisi olarak farklı bölgelerde çalıştı.
Din hizmetleri ve irşad faaliyetleri kapsamında Fransa/Strazburg’ta kısa süreliğine bulundu. Yüksek lisansını Selçuk Üniversitesi’nde “Fıkhu’l-evleviyyât’ın (Öncelikler Fıkhı) Kaynakları ve Şer‘î Hükümlerin Çatışması Halinde Devreye Giren Kuralları” adlı tezle yaptı. Doktora çalışmasını yine Selçuk Üniversitesi’nde “Fıkıh Usulünde Muhattıe ve Musavvibe (İctihadî Çözümlemelerde Doğrunun Tek Olup Olmadığı Tartışması)” adlı teziyle gerçekleştirdi. 2009’da D.İ.B. Konya Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezi’ni bitirdi. Askerliğini Diyarbakır/Eğil İlçe Jandarma Komutanlığı’nda kısa dönem olarak yaptı. 2009-2010 yıllarında D.İ.B. Rize Müftü Yusuf Karali İhtisas Eğitim Merkezi’nde öğretmen olarak çalıştı. 2010 yılında Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne İslam Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak atandı. 2014 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Adalet Ön Lisans programını tamamladı.
Halen Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde İslam Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak çalışan TELKENAROĞLU, evli ve dört çocuk babasıdır. Arapça ve İngilizce bilmektedir.
İctihadda İsabet ve Hata Meselesi, Öncelikler Fıkhı: Kaynakları ve Kuralları, Tevcîhü’l-halef fîmâ ihtelefe fîhi’s-selef, İslam Hukukunda İhmalî Suçlar adlı kitapları ile alanında yayınlanmış birçok makalesi bulunmaktadır.