KATILIMCILAR

DR. ABDÜLBARİ MEŞ'AL KİMDİR?

Dr. Abdülbari Meş'al kimdir?12 Ekim 2015 Pazartesi 12:18

Dr. Abdülbari MEŞ'AL

2002 yılında Muhammed b. Suud İslam Üniversitesi Şeriat  Fakültesinde İslam iktisadı alanında doktora yapmıştır. Rakâbe topluluğu başkanlığını yürütmektedir.

“Rakabe” ingilterede faaliyet gösteren, şer’i incelemeler ve İslami ekonomi danışmanlığı alanında hizmet veren bir şirket olup, Amerika, Tunus, Lübnan, Suriye, Kuveyt gibi ülkelerin müstakil üyelerinden oluşan bir ağı yönetir.

Görevleri

1-    Uluslararası meslek gruplarında uzmanlık ve üyelik;

·       Uluslararası Fıkıh Akademisi uzmanlığı, Cidde.

·       Tasnif ve denetmenlik görevlerinde Şer’i kurul daimi uzmanlığı.

·       Dünya İslami Finans ve Ekonomi Kurulu üyeliği, Riyad.

·       Uluslararası Tahkim ve Uzlaştırma Merkezinde yargıçlık, Dubai.

2-    Birçok İslâmî malî kurum ve komitenin şer‘î hesap ve denetim konseyi üyelik ve başkanlığı

3-    Ulusal olarak faaliyet gösteren çeşitli eğitim ve iş kurumlarında eğitmenlik

4-    Birçok eğitim ve meslek gruplarının eğitim ve öğretim kurumlarının ders programlarının hazırlayıcısı

5-    İslami finansman ve  şeri denetmenlik kurullarına eleman yetiştirme programlarında kırkdan fazla ders ve araştırma faaliyeti

Bağlantılı Vazifeler ve Danışmanlıklar

·       Üretim, siyaset ve icraat kalkındırma müsteşarı, Amerikan Finans evi, ABD, 12/2014- devam ediyor.

·       Tunus Eman Bankasına İslami bakış kazandırmaya yönelik danışmanlık, 2014.

·        Üretim, siyaset ve icraat kalkındırma müsteşarı, Zeytune Bankası, Tunus, 2013- devam ediyor.

·       Şer’i denetim genel müdür vekili, İnmâ’ Bankası, Riyad, 1/2009-4/2011.

·       Kuveyt Finans Evinde iç şer’i denetmenlik müsteşarı, Bahreyn, 2008-2009.

·       Şeri İstişare Evi, Şeri müsteşar başkanlığı,  Kuveyt, 10/2003-10/2008.

·        Şeri Müsteşar Başkanlığı, şeri denetim idaresi Müdürlüğü, Racihi Bankası, Riyad, 12/1994-10/2003.