KATILIMCILAR

PROF. DR. ALİ BARDAKOĞLU KİMDİR?

Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU kimdir?13 Ekim 2015 Salı 04:22

Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU

1952 yılında Tosya / Kastamonu’da doğdu.

1964 yılında Çorum İmam Hatip Okulunun orta kısmını, 1970 yılında İstanbul (Fatih) İmam Hatip Okulunun lise kısmını bitirdi.

1974 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünden, 

1975 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Bir süre Şişli Ortaokulunda öğretmenlik yaptı.  İstanbul Adliyesinde Hakimlik stajını tamamladı ve Afyon-Bolvadin’de hakimlik yaptı.

1977 yılında Kayseri Yüksek İslam Enstitüsünde Fıkıh (İslam Hukuku) asistanı oldu. 1982 yılında Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslam Hukuku Kürsüsünde “İslam Hukukunda İcâre Akdi” konulu doktorasını tamamladı ve Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde İslam Hukuku yardımcı doçentliğine atandı. 1986 yılında doçent  oldu. 

1993 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine naklen atandı.

1994 yılında profesör oldu.

Her iki fakültede de idari görevlerde bulundu.

İngiltere (1991-1992) ve Amerika Birleşik Devletlerinde (1994) alanında çalışmalar yaptı.

28 Mayıs 2003’da Türkiye Cumhuriyetinin 16. Diyanet İşleri Başkanı olarak atandı. 8 Kasım 2010 da emekliye ayrıldı.

Bugüne kadar İslam’ın ve İslam hukukunun tarihsel süreçteki ve günümüzdeki ana problemleri üzerine bilimsel yayınlar yaptı, TDV İslam Ansiklopedisine madde yazdı, tebliğler sundu, konferanslar verdi.

Halen İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde Kur’an Araştırmaları Merkezi (KURAMER) müdürlüğünü deruhte etmekte, fıkıh alanında öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yayınlarından bazıları:

1. İlmihal, I-II, (heyet), TDV İSAM Yayınları, İstanbul 1999, I. cilt 584 s. ; II. cilt 568 s. ;

2. 21. Yüzyıl Türkiye’sinde Din ve Diyanet, I-II, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2010, I cilt 499 s. ; II cilt 527 s. ;

3. Religion and Society : New Perspectives from Turkey, Publications of Presidency of Religious Affairs, Ankara 2006. 150 s. ;

4. Fıkıh Çözüm mü Üretir, Sorun mu?, Eski Yeni: Anadolu İlahiyat Akademisi Araştırma Dergisi, 2014, sayı: 29, s. 147-178;

5. Fıkıh Özelinde Dînî Bilgi ve Günümüzde İslam Algısı, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2015, sayı: 25, s. 11-52