KONGRENİN AMACI

Bilindiği üzere 2000’li yıllar, iş dünyamızın problemlerinin gittikçe karmaşıklaştığı ve İslâmi noktadan bakıldığı an itibarıyla çözümlenmesi zor konuların arttığı yıllar olarak karşımıza çıkmıştır. Ticaret ve sanayi âlemi, karşılaştıkları sorunların İslâm Hukuku çerçevesinde çözümlerini merak etmekte ve bu aşamada ilim erbabının görüşlerine ihtiyaç duymaktadır.

1. Uluslararası İslâm Ticaret Hukukunun Günümüzdeki Meseleleri Kongresi, 1996 yılında Konya’da düzenlenmiş, Türkiye’den ve yurtdışından onlarca ilim adamı, âlim ve uzman kişiler zamanın güncel soru ve sorunları ile alakalı olarak tebliğler sunmuş, müzakerelerde bulunmuş ve raporlar ortaya koymuşlardır. 1996 yılındaki müzakerelere açılan, irdelenen ve İslâm hukuku açısından durumu ortaya konmaya çalışan bazı konu başlıkları şu şekildedir:

  • Şirket ve Yönetimi
  • Finans ve Borsa
  • Zekât
  • Faiz
  • Sigorta

Aradan geçen 20 yıla yakın sürede, günlük ticari hayat içerisinde karşılaşılan konular genişlemiş, başta finansal tabirler ve kullanımları olmak üzere dini noktada cevap bekleyen sorular çoğalmıştır.

2014-2018 yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planı içerisinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) Programı Eylem Planı yer almaktadır. Bu plan kapsamında; her türlü finansal aracın ihraç edilebildiği, güçlü bir fiziksel, beşeri ve teknolojik altyapıya sahip, etkin bir biçimde denetlenen şeffaf bir piyasa yapısının tesis edilmesi amaçlanmaktadır.

Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşabilme noktasında önemli bir atlama taşı olacak Onuncu Kalkınma Planı’ndaki ticaret dünyasının sorunlarına çözüm bulabilecek çalışmalar ve bu yöndeki politikalar dikkat çekmektedir. Onuncu Kalkınma Planı başlığı altında yer alan ve kontrol kıstasları ile müşahhas haline getirilen hedefler yürürlüğe geçirilecektir.

Gerek iş âleminin karşılaştığı soru ve sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmak, gerekse Ülkemizin 2023 vizyonundaki finans sisteminin ihtiyaçlarına katkıda bulunmak amacıyla; Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından, II. Uluslararası İslâm Ticaret Hukukunun Günümüzdeki Meseleleri Kongresi 15-18 Ekim 2015 tarihinde  gerçekleştirilecektir.

Kongreye yurt içi ve dışından 100’ün üzerinde âlim, bilim adamı, akademisyen ve konusunda uzman kişiler katılacaktır.

Kongre ile birlikte;

  • Ticaret ve finans alanındaki güncel İslami problemlerle ilgili somut çözüm önerilerinin ortaya konması
  • Teorik bilgiler ile pratik uygulamalar arasında bağ kurulması hedeflenmektedir.

Kongrede, 2 dilde (Türkçe, Arapça) sunumlar yapılacak ve sonuç bildirileri 3 dilde (Türkçe, Arapça ve İngilizce) yayınlanacaktır.

19 yıl aradan sonra ikincisi düzenlenecek kongremiz; üçüncüsü 2019, dördüncüsü 2023 yılında olmak üzere 4 yılda bir yapılarak geleneksel hale getirilecektir. Kongrenin, “Hoşgörünün Başkenti” olarak bilinen Konya’da yapılacak olması da ayrı bir önem arz etmektedir.