KATILIMCILAR

YRD. DOÇ. DR. MEHMET ÖZKAN KİMDİR?

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZKAN kimdir?08 Ekim 2015 Perşembe 12:26

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZKAN

1966’da Dursunbey’de doğdu. İlkokulu ve ortaokulu Dursunbey’de, Liseyi Bursa İmam Hatip Lisesinde okudu. Lisans öğrenimini Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde (1984-1988) yaptı. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında “İbn Kayyım el-Cevziyye’nin Eserlerinde Muhakeme Hukuku” adlı teziyle Yüksek Lisansını (1993-1996) ve aynı üniversitenin aynı anabilim dalında “Hanefi Mezhebine Göre Uygulama Açısından İbadet Konularındaki İçtihatlar” adlı teziyle doktorasını (1999-2006) tamamladı.

1988-2013 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’nda çeşitli liselerde öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. 2013 yılında Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesine Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak atandı. Dekan Yardımcılığı, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu üyelikleri yaptı. Halen aynı fakültede İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

[ e-posta: mehmetozkan@balikesir.edu.tr ]

 

Akademik Çalışmaları:

a)     Kitaplar:
1.   Hanefilere Göre İbadetlerin Uygulamasına İlişkin İçtihatlar. Bursa: Emin Yayınları, 2012.

b)     Makaleler:
1.      
“Hasan Basri Çantay’ın “Kur’ân-ı Hakîm ve Meâl-i Kerîm” Adlı Eseri Üzerine Bir Değerlendirme”. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (28) (20.Yıl Özel), 2012, s. 43-66.
2.
       “Şer’i Hükümlerin Ta’lili ve İbadetlerde İçtihat Meselesi Üzerine”. Yalova Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 (5), 2012-2013, s. 55-75.
3.       “Hasan Basri Çantay’ın On Kere Kırk Hadis Adlı Eserinde Ahkâm Hadislerine Getirdiği Fıkhî Yorumlar”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. XIX, Sayı: 1 (Haziran 2015)., s. 287-314.
4.       “Osmanlıca Metinlerde İslam Hukuku Motifleri: ‘Fetavây-ı Birgivî’ Örneği”, Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 1(2015), Sayı:1, (Dergi yayım aşamasındadır.)

c)                 Sempozyumlar: (Bildiriler/Görevler)
1.
 “Hasan Basri Çantay’ın On Kere Kırk Hadis Adlı Eserinde Ahkâm Hadislerine Getirdiği
Yorumların Fıkhî Değeri”, “Vefatının 50. Yılında Hasan Basri Çantay Ulusal Sempozyumu”, 17-19 Eylül 2014, Balıkesir. (Düzenleme Kurulu Üyeliği)

2.  “Bir Fıkıh Âlimi Olarak İmam Birgivî ve Hidâye Hâşiyesi”, Yörük Obasından Ödemiş Ovasına  Uluslararası Birgi Sempozyumu, 18-20 Eylül 2015, Birgi/Ödemiş.
 3.   II. Uluslararası İslam Ticaret Hukukunun Günümüzdeki Meseleleri Kongresi, 15-18 Ekim 2015,  Konya. (Raportör)