KATILIMCILAR

YRD. DOÇ. DR. İSMAİL BİLGİLİ KİMDİR?

Yrd. Doç. Dr. İsmail BİLGİLİ kimdir?08 Ekim 2015 Perşembe 12:44

Yrd. Doç. Dr. İsmail BİLGİLİ

1966 Rize Çayeli’nde doğdu. 1985’te Çayeli İmam Hatip Lisesi’ni, 1989 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. 1992’de “Konya Şeriyye Sicillerinden Yüz Kırkıncı Defterde Kayıtlı Olaylar ve Hükümleri” isimli tez ile İslam Hukukunda Yüksek Lisans, 1999’da “İslam Hukukunda Ma’dûmun Satışı” isimli tez ile Doktora eğitimini tamamladı.

1991-2010 yıllarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İ.H.L Meslek Dersleri öğretmenliği yaptı.

2010-2011 tarihlerinde Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi DİKAB; 17 Ekim 2011-06 Mayıs 2013 tarihlerinde Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak çalıştı. 13 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyeliği görevine devam etmektedir.

İHAD yayın ve hakem kurulu üyeliği ile kitap tanıtım bölüm sorumlusu, İTOBİAD, KÜTAKSAM, MÜTEFEKKİR, ESOGÜ dergileri hakem kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir. Ulusal ve uluslar arası sempozyum, panel ve diğer etkinliklerde tebliğci ve müzakereci olarak bulundu.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

 

Yayınlanmış Eserleri

1. Dini Bilgiler, Üç Elma Yayınları, Konya 2005.

2. Kuran’ı Anlamaya Giriş, Ekdağ Yayınları, Konya 2007.

3. Muhammed Kudsî el-Bozkırî (Hoca Memiş Efendi), Konya 2008.

4. İslam Hukukunda Ma’dûmun Satımı, Konya 2011.

5. Müderris Hasan Kudsî Efendi ve İcazetleri, Konya 2012.

6. Konya Kadı Sicili Defter 140, Konya 2014.

7. İbadet İlmihali, Konya 2014.

 

Hakemli Makaleleri

1. İslam Hukukunda Ma’dûmun Satımı, İHAD, sy. 8, Konya 2006, 211-238.

2. Şeyhzâde Ahmed Ziya Efendi’nin Hayatı ve “Emâli’l-Vesâyâ” Adlı Eseri, İHAD, sy. 12, Konya 2008 s. 301-344.

3. Ehliyet Arızalarından İkrah Şartları ve Kısımları, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 1, Malatya 2010, s. 237–270.

4. Son Dönem Osmanlı İslam Hukukçularından Şeyhzade Ahmed Ziya Efendi’nin Hasan Kudsî Efendiden Aldığı ilmî İcazet, İTOBİAD I, Karabük 2012, s. 21-75.

5. Şeyhzade Ahmed Ziya Efendi’nin “Ucâletü’l-Ferâiz” Adlı Eseri, İHAD, sy. 21, Konya 2013, s. 395-408.

6. İslam Miras Hukukunda Kıyasın Fonksiyonu ve Kıyas Uygulamaları, İHAD, sy. 22, Konya 2013, s. 225-256.

7. İslam Hukukunda Cenin Hakkı ve Onuruyla İlgili Hükümler, İHAD, sy. 24, Konya 2014, s. 219-240.