KATILIMCILAR

YRD. DOÇ. DR. SAVAŞ KOCABAŞ KİMDİR?

Yrd. Doç. Dr. Savaş Kocabaş kimdir?09 Ekim 2015 Cuma 07:09

Yrd. Doç. Dr. Savaş KOCABAŞ

1970’de Sivas’ın Gürün ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini ilçede tamamladıktan sonra dönemin Mardin-Kızıltepe müftüsü Prof. Dr. Halil Çiçek’ten 2 yılı aşkın klasik medrese eğitimi aldı. 1989’da başladığı Ezher Üniversitesi Arap Dili Edebiyatı ve İslami İlimler Fakültesi’nden 1993’te mezun oldu. Aynı yıl, aynı fakültenin İslam Hukuku Ana Bilim Dalı’nda başladığı yüksek lisansını 1998’de, doktorasını 2003’te tamamladı. 1996-1997 yıllarında da Ankara Üniv. İlahiyat Fakültesi’nde lisans tamamlaması yaptı.

Bu dönem içerisinde  hafızlığını tamamlayan Kocabaş  Prof. Dr. Ali Cuma, Prof. Dr. Ahmed Reyyan ve Prof. Dr. Abdülcelil Karanşâvî gibi Mısır’ıın önde gelen alimlerden özel dersler aldı. Bir süre bulunduğu Suriye'de de Prof. Dr. Saîd Ramazan el-Bûtî, Prof. Dr. Vehbe Zuhayli ve Prof. Dr. Mustafa Boğa gibi âlimlerin ders halkalarına katıldı. American Open University’nin ders kitabı hazırlama komisyonunda yer alarak Hanefi mezhebinde taharet ve namaz bahislerini kaleme aldı.
2011-2014 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde İslam Hukuku öğretim üyesi olarak görev yaptı. Hâlen Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde İslam Hukuku öğretim üyesi ve DKAB  bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır.
Kocabaş’ın yayımlanmış İslam Hukuk Metodolojisi’nde Atıf Teorisi, (Agrafik,  2015), ez-Zeylai ve Kitabuhu Tebyinu’l-hakaik, (Daru’l-kütüb el-ilmiyye, Beyrut, 2015) ve el-Mesailulleti ihtelefe fîha eimmetu’l-hanefiyye…, (Beyrut, 2015) gibi eserleri; İslam Hukuku'nda Mükellefin Içtihadı (Teharri)… (İslam Hukuk Araştırmaları Dergisi: İHAD,  23. sayı), "Ka'b" kelimesinin Islam Hukuku'ndaki Kullanımı ve Abdest Ayetindeki Anlamı (İHAD, 24. sayı) ve Çevreyi Korumaya Esas Teskil Edecek Islam Hukuk Kaideleri (Gaziantep, Çevre ve Ahlak Semp.  2013) gibi makale ve tebliğleri; sayıları 50’yi bulan İbn Kesir Tefsiri ( 1-6 ciltler, İstanbul, 2010), Delilleriyle Hanefi Fıkhı, (471-844 syf., Muamelat bölümleri, Polen, İstanbul, 2010 ) ve Letafiu’l-İşarat Şerhi (Vakıf, Gasp, Vedia bölümleri, Kültür bakanlığı, Ankara, 2012) ve Rabbânî İlim ve Hayat (Yusuf Karadavi, Neda yay. İstanbul, 2008)  gibi tercüme eserleri bulunmaktadır.