KATILIMCILAR

PROF. DR. SAFFET KÖSE KİMDİR?

Prof. Dr. Saffet Köse kimdir?10 Ekim 2015 Cumartesi 14:18

Prof. Dr. Saffet KÖSE

1964 Balıkesir ili Kepsut ilçesine bağlı Eyüpbükü Köyünde doğdu. Balıkesir İmam Hatip Lisesi (1982) ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden (1986) mezun oldu. Aynı üniversitede yüksek lisans (1988) ve doktorasını (17 Ocak 1994) tamamladı. 1986-92 yılları arasında TDV İSAM’da çalıştı. 1992 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak vazifeye başladı. Ocak-Haziran, 1994’te Mısır’da bulundu. 18 Mart 1996 tarihinde yardımcı doçent, 1997 yılında doçent, 27 Mart 2003’te de Profesör oldu. 1999-2002 öğretim yıllarında Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde üç yıl süreli olarak dekan yardımcısı ve öğretim üyesi olarak görev yaptı. Bu ülkede bulunduğu sırada Bakü Devlet Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesi Hukuk Fakülteleri ile Xazar Üniversitesi Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesinde lisans ve lisansüstü seviyelerde İslam Hukuku ve Türk Hukuk Tarihi dersleri verdi. Azerbaycan’ın dini, bilimsel ve kültürel hayatına katkıları sebebiyle Azerbaycan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim şurasınca Faxr-ı Ferman’la ödüllendirildi. Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde İslam Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi iken 01.04.2013 tarihinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi dekanlığına atandı. Halen bu görevinin yanı sıra aynı Üniversitede rektör yardımcısı olarak görevine devam etmektedir. İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Basılı bazı kitapları, İslam Hukukunda Kanuna Karşı Hile (Hile-i Şer’iyye), İstanbul 1996; İslam Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması, İstanbul 1997; İslam Hukuku Açısından Din ve Vicdan Hürriyeti, Bakü 2002; İstanbul 2003; Âzâdi-i Dîn ü Endîşe ez Dîdegâh Fıkh-i İslâmî (trc. Nasıruddin Mazhari), Pakistan 1389 (bir önceki eserin Farsça’ya tercümesi); Saîd b. Ali es-Semerkandî’nin Cennetü’l-ahkâm cünnetü’l-hisâm fi’l-hiyel ve’l-mehâric adlı eserinin tahkîkli neşri (İ. Kaplan ile edition critiqué) Beyrut 2006 (Dâru Sâdır); İslam İş ve Ticaret Ahlakı, İstanbul 2012, 2015; Genetiğiyle oynanmış Kavramlar ve Aile Medeniyetinin Sonu, Konya 2015 (4. bs.); Kur’ân ve Sünnete Göre Mut‘a Nikâhı, İstanbul 2014; Menshenrechte aus islamischer perspektive (trc. Melahat Kişi-Hakkı Arslan), Frankfurt 2013.

Bunun dışında bilimsel dergilerde yayımlanmış birçok makalesi, ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunulmuş bildirileri, ansiklopedilerde yazdığı maddeler vardır.

2003’te yayım hayatına başlayan İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi’nin editörüdür.