KATILIMCILAR

PROF. DR. RAŞİT KÜÇÜK KİMDİR?

Prof. Dr. Raşit KÜÇÜK kimdir?09 Ekim 2015 Cuma 07:00

Prof. Dr. Raşit KÜÇÜK

1947 senesinde Antalya ili Akseki ilçesi Menteşbey köyünde dünyaya geldi. İlkokulu köyünde okudu. 1966 senesinde Antalya İmam-Hatip Okulu’ndan mezun oldu. Beş ay süre ile Akseki Müftü memurluğu ve Müftü vekilliği görevinde bulundu. Aynı yıl girdiği Konya Yüksek İslâm Enstitüsü’nden 1970 senesinde mezun oldu. Erzurum İmam-Hatip Okulu Meslek dersleri öğretmenliğine tayin olundu. Bu okulda dört sene öğretmen ve idareci olarak çalıştı. Girdiği imtihanı başararak, 1975 senesinde Erzurum Yüksek İslâm Enstitüsü Hadis ve İslâm Ahlâkı öğretim görevliliğine tayin edildi. Burada öğretim görevlisi ve idareci olarak yedi sene hizmet etti. 1981 senesinde, İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’ne naklen tayin olundu.

1979 senesinde Erzurum Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi’nde başladığı doktora çalışmasını, 1983 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. “Kur’an ve Sünnette Sevgi Kavramı-Özellikle Allah Sevgisi-” konulu bu çalışma, “Sevgi Medeniyeti” adıyla kitaplaştırıldı ve yayımlandığı 1990 yılında Türkiye Yazarlar Birliği’nin fikir dalında Birincilik Ödülü’ne layık görüldü. 1997 senesinde doçent, 2003’de profesör oldu. Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. Beş yıl süre ile Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlık görevini yürüttü. Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu üyelikleri yanında Yüksek Öğretim Kurulu İlahiyat Milli Komitesi üyeliği ve Yüksek Öğretim Kurulu Yurt Dışı İlahiyat Alanı Denklik Alt Komisyonu Başkanlığı yaptı. Birçok vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşunun kuruculuklarında ve üyeliklerinde bulundu. 2011 yılı Aralık ayında Bakanlar Kurulu kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliğine getirildi. Aynı zamanda anılan kurulun üyelerince Kurul Başkanlığına seçildi. 2014 senesi Mart ayında yaş haddinden emekliye sevk edilinceye kadar bu görevini sürdürdü. Aynı yıl Haziran ayında Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Başkanlığı görevini üstlendi. Halen bu kuruluşun başkanlığı görevini ifa etmektedir.

Bilimsel çalışmalarından bir kısmı şunlardır: Abdullah İbnu’l-Mübârek ve Hadis İlmindeki Yeri, Hicrî İkinci Asır Müellifleri, Peygamberimizden Hayat Ölçüleri (Riyâzu’s-Sâlihîn Tercüme ve Şerhi) [8 cilt] (M. Yaşar Kandemir ve İsmail L. Çakan ile birlikte), Siyer (İsmail Yiğit ile birlikte, İ.H.Liseleri ders kitabı olarak), Hazret-i Muhammed -Siyer-i Nebî- (İsmail Yiğit ile birlikte), İsmail Sâdık Kemâl Paşa’nın “Bin On Bir Hadisin Manzum Tercümesi Ve Şerhi” adlı eserinin yayına hazırlanması, çeşitli dergilerde yayımlanmış makaleler, yurt içi ve yurt dışında katıldığı sempozyumlara sunulmuş tebliğler, bildiriler, müzakereler; ansiklopedi maddeleri, çalışmalarından bir kısmıdır. Ayrıca öğretim üyeliği süresince 40(kırk)’a yakın öğrencinin Yüksek Lisans ve Doktora Tez Danışmanlığını yapmıştır.