KATILIMCILAR

PROF. DR. RAİF PARLAKKAYA KİMDİR?

Prof. Dr. Raif Parlakkaya kimdir?09 Ekim 2015 Cuma 07:12

Prof. Dr. Raif PARLAKKAYA

1965'de Konya-Derebucak-Gencek'de doğdu. 1981'de Konya Ticaret Lisesi ve 1985 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme-Muhasebe bölümünden mezun oldu. 1986-1993 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak muhasebe öğretmenliği yaptı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında 1992  yılında yüksek lisans, 1996 yılında ise doktora programını tamamladı. Selçuk Üniversitesinin çeşitli birimlerinde 1993-1998 yılları arasında öğretim görevlisi, 1998-2005 yılları arasında yardımcı doçent, 2005-2010 yılları arasında doçent ve 2010-2011 yılları arasında ise profesör olarak görev yaptı. 2011 yılında Konya (Necmettin Erbakan) Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi  İşletme Bölümüne profesör olarak atandı. Halen bu görevini sürdürmektedir. Aynı zamanda 2013 yılından bu yana Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi dekanlığını yürütmektedir.

Eserlerinden bazıları; Uluslararası (Türkiye) Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları Kapsamında Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar, Özel Amaçlı Girişimlere İlişkin Muhasebe Sorunları, Finansal Türev Ürünler İle Mali Risk Yönetimi ve Muhasebe Uygulamaları, Genel Muhasebe ve Dönem Sonu işlemleri adlı kitapları, uluslararası finansal raporlama standartları, internette finansal raporlama, maliyet yönetimi, finansal risk yönetimi, performans yönetimi ve türev ürünler gibi alanlarda çok sayıda makale ile ulusal ve uluslararası bildirileri bulunmaktadır.