KATILIMCILAR

PROF. DR. NECDET ŞENSOY KİMDİR?

Prof. Dr. Necdet Şensoy kimdir?08 Ekim 2015 Perşembe 22:22

Prof. Dr. Necdet ŞENSOY

1954 yılında Sinop'un Gerze ilçesinde doğmuştur. 1972 yılında Samsun Maarif Koleji'nden, 1978 yılında ise İstanbul İktisadi ve Ticari  İlimler Akademisi'nden mezun olmuştur. Aynı yıl Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalında asistan olmuş ve Akademi'nin Marmara Üniversitesi'ne dönüşmesinden  sonra 1984 yılında doktorasını tamamlamıştır.

1995 – 1997 yıllarında Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi, Ekonomi ve Yönetim Fakültesi, Muhasebe Bölümünde "İslam Bankaları Muhasebesi" ve “Zekat Muhasebesi” dersleri vermiştir.   1996 yılında doçentlik, 2002 yılında profesörlük ünvanlarını alan Şensoy, emekli olduğu 2006 yılına kadar Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İngilizce İşletme Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Halen doktora programında “Accounting Theory” dersini  vermeye devam etmektedir.

1993 – 1996 yılları arasında Bahreyn merkezli  İslami  Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve Denetim Örgütü'nde (AAOIFI ) mütevelli heyet üyesi olarak görev yapmıştır. 2014 yılında bu göreve beş yıllığına yeniden seçilmiştir.

İlgi alanları Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, Merkez Bankalarında Finansal Raporlama ve  Muhasebe Teorisidir.

Şu anda TC Merkez Bankası Banka Meclisi Üyesidir ve TCMB'nin iştiraki olan Uluslararası İslami Likidite Yönetim Şirketi'nde (IILM) Denetim Komitesi Başkanlığı görevini yapmaktadır.

"Türkiye'de İslami Finans Konusundaki Gelişmeler" ve "İslami Finansal Kuruluşlarının Finansal Raporlama Sorunları"  konularında yurtdışında çok sayıda tebliğ sunmuştur.

BAZI YAYINLARI;

NAKİT AKIŞ TABLOLARI

Hazırlanması-İlgili Standartlar-Analizi Yaylım Yayıncılık, İstanbul, 2002

SELECTED TOPICS  ON TURKISH TAX ACCOUNTING
 Marmara University Publications No: 550      ISBN : 975-400-107-3Istanbul , 1994

İslami Kurallara Uygun Finansal Sistem Bağlamında Bir Finansman Aracı olarak Hukuk Uygulamaları, “ Fıkhi Açıdan Finans ve Altın İşlemleri” kitabı içinde, İSAV-ENSAR, İstanbul 2012, s.329-346

Çağdaş Bir Sosyal Güvenlik Kurumu Olarak Zekat-Malezya  Örneği, “Bir Sosyal Güvenlik Kurumu Olarak Kur’an ve Sünnette Zekat”kitabı içinde, İSAV-ENSAR,İstanbul 2007,

Cost Of Depositors' Funds And Pricing For Islamic Banks, “ Türkiye’de Özel Finans Kurumları- Teori ve Uygulama” kitabı içinde, Al Baraka Türk, Istanbul , 2000 s.235-245