KATILIMCILAR

PROF. DR. MÜNEVVER İKBAL KİMDİR?

Prof. Dr. Münevver İkbal kimdir?09 Ekim 2015 Cuma 07:05

Prof. Dr. Münevver İKBAL

Prof. Dr. Münevver İkbal şu ​​anda Kral Abdülaziz Üniversitesi İslam Ekonomisi Enstitüsü profesörü ve aynı üniversitenin İslam İktisadı dergisinin baş editörüdür. Iqbal, Pakistan Uluslararası İslam Üniversitesi'nin kurucuları arasındadır. Özellikle de bu üniversitedeki Uluslararası İslam Ekonomisi Enstitüsü’nün (IIU) Kurucu Direktörüdür (1981). Bu enstitü, İslam Ekonomisi ve Bankacılığa katkılarından dolayı Prestijli İKB Ödülü'nü kazanmıştır. Aynı zamanda İslam Kalkınma Bankası’na bağlı İslam Araştırma ve Eğitim Enstitüsünde Araştırma Şefi olarak görev yapmış; ayrıca Al Rajhi Bankasının Ekonomik Danışmanlığını yürütmüştür. İslam Ekonomisi (IAIE) ve İslam Ekonomik Araştırmalar (IRTI) dergilerinin kurucu editörü ve Uluslararası İslâm İktisatçıları Birliği’nin kurucu Genel Sekreterliğini yapmıştır.

Palgrave McMillan, Edward Elgar, Edinburgh University Press gibi tanınmış yayıncılar tarafından yayınlanan yirmi beş kadar kitabın yazar ve editörlüğünü yapmıştır. Çoğunlukla hakemli dergilerde olmak üzere otuzdan fazla makale kaleme almıştır. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Orta Doğu da dahil olmak üzere, dünya çapında bir çok üniversitede dersler vermiştir. Iqbal’in özgeçmişi Marquis’in  “Kim kimdir?” listesine dahil edilmiştir.

 

Prof. Munawar Iqbal is currently Professor at Islamic Economics Institute, KAAU and Chief Editor of the “Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics” (A Scopus-listed journal). He is one of the Founders of International Islamic University, Islamabad in general and in particular the Founder Director of the International Institute of Islamic Economics (IIU), Islamabad (1981). This institute later won the Prestigious IDB Prize for contributions to Islamic Economics and Banking. He also served as Chief of Research, Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, Jeddah; Economic Adviser, Al-Rajhi Bank, Saudi Arabia. He is Founding Editor of two professional journals, Review of Islamic Economics (IAIE) and Islamic Economic Studies (IRTI), and Founder Secretary General, of the International Association of Islamic Economics.

He has authored/edited more than twenty-five books which were published by renowned publishers such as Palgrave McMillan, Edward Elgar, Edinburgh University Press; and more than thirty papers, mostly in peer reviewed journals. He has lectured extensively throughout the World, including North America, Europe, Asia, and the Middle East. His name has been included in Marquis Who’s Who in the World.