KATILIMCILAR

PROF. DR. MUHAMMED NAİM YASİN KİMDİR?

Prof. Dr. Muhammed Naim Yasin kimdir?11 Ekim 2015 Pazar 23:15

Prof. Dr. Muhammed Naim YASİN

1943’te Ürdünde doğdu. 1964’de Dımaşk Üniversitesi Hukuk Fakültesini ve 1965’te aynı üniversitenin Hukuk bölümünü bitirdi. 1968’de Ezher Üniversitesi Şeriat (mukayeseli fıkıh) ve Hukuk (Diplomasi Sistemi) bölümlerinde yüksek lisans yaptı. 1972’de Ezher Üniversitesi Şeriat Bölümünde (Mukayeseli Fıkıh) İslam Şeriatı ile Medeni Duruşma ve Ticaret Kanunları Arasındaki Dava Teorisi adlı doktorasını yaptı. 1972-1978 yılları arasında Ürdün Üniversitesi’nde Yrd. Doçentlik, 1978-1992 yıllarında Ürdün ve Kuveyt Üniversitelerinde Doçentlik yaptı. 1992’den günümüze kadar Ürdün Üniversitesi Şeriat Fakültesinde öğretim üyeliği yaptı. 1995-1998 yılları arasında Katar Üniversitesi Şeriat ve Hukuk Fakültesinde, 2000-2001 yıllarında Kuveyt Üniversitesi’nde ve 2008-2009 yıllarında Evrensel İslami İlimler Üniversitesi Şeriat ve Hukuk Fakültesinde misafir öğretim üyesi olarak görev aldı. 1986-1992 yıllarında Kuveyt Üniversitesi Mukayeseli Fıkıh ve Şer’i Siyaset bölümünün başkanlığını, 1977-1979 yılları arasında da Ürdün Üniversitesi Fıkıh ve Yasama bölümünün başkanlığını yaptı. Fıkıh Ansiklopedisi ve Şer’i İktisat gibi birçok komisyonda üyelik yaptı. Farklı yerlerde Hukuk Fakültelerinin açılmasına ve eğitim projeleri geliştirilmesine katkıda bulundu. Halen Ürdün Üniversitesi Şeriat Fakültesinde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.    

Basılı Bazı kitapları

el-İman: Erkânühü-Hakikatühü, Aksa, Ürdün, 1978; el-Cihad Meyâdînühü ve Esâlîbühü, Aksa, Ürdün, 1978; Hakîkatü’l-Cihad fi’l-İslam, Erkam, Kuveyt, 1984; İktirââtün Havle Ğayati’l-Cihâd, Kuveyt, Erkam, 1984; el-Vecîz fi’l-Fıkhi’l-Cinâiyyi’l-İslâmî, Fürkan, Ürdün, 1982; Nimetü’l-İslam, Vakıflar Bakanlığı, Ürdün, 1973; Mebâhisün fi’l-Akl, Nefâis, Ürdün, 2011.

Bazı Bölümlerini Yazdığı Kitaplar

es-Sekâfetü’l-İslâmiyye, Kuveyt Üniversitesi, 1989; el-Cihâd ve’n-Nuzumü’l-İslâmiyye, Amman Adalet ve Vakıflar Bakanlığı, 1992; el-Madhal ilâ Kâmûsi’l-Kur’ân’i’l-Kerim, Kuveyt; Ebhâsü’n-Fıkhiyyetün fî Kadâye’z-Zekâti’l-Mu’âsâra, I-III, Ürdün; Hucciyetü’l-Hükmi’l-Kadâî, Ürdün, 2015.  

Bunun dışında bilimsel hakemli dergilerde yayınlanmış birçok makalesi, bilimsel sempozyumlarda sunulmuş bildirileri ve ansiklopedilerde yazdığı maddeleri vardır.