KATILIMCILAR

PROF. DR. KEMAL HATTAB KİMDİR?

Prof. Dr. Kemal Hattab kimdir?11 Ekim 2015 Pazar 21:47

Prof. Dr. Kemal HATTAB


Prof. Dr. Kemal Tevfik Muhammed Hattab, Ürdünlü bir İslam İktisat Felsefesi doktorudur. Uzmanlık alanı İslam İktisadı ve İslam Bankacılığıdır. Günümüz mali ilişkiler fıkhı (fıkhu’l-muâmelât) ile ilgilenmektedir.

Ürdün Yermuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslami İlimler Bölümünde İktisat ve İslami Bankacılık alanında öğretim üyesidir. Hattab, yirmi yıldan uzun bir süre Ürdün, Pakistan, Malezya ve Kuveyt gibi ülkelerde üniversitelerde lisans, master ve doktora düzeyinde dersler vermiştir. 2010-2012 yıllarında Malezya’daki Medine Üniversitesi’nin akademik işler üniversite temsilciliği ve Yermük Üniversitesinde 2005-2007 yılları arasında İktisat ve İslami Bankacılık bölüm başkanlığı yapmıştır. Halen Kuveyt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslami İlimler Bölümünde Karşılaştırmalı Fıkıh ve Şer’î Siyaset alanında misafir öğretim üyesi olarak bulunmaktadır.

Master ve doktora alanında otuzdan fazla teze danışmanlık yapmıştır. Mali İlişkiler Fıkhı, İslami Bankacılık, İslam İktisadı alanlarında yüzden fazla master ve doktora tezinin savunma jürisinde bulunmuştur. Uluslararası ve ulusal sempozyumlarda sunulmuş ve hakemli dergilerde yayınlanmış 50’den fazla araştırması vardır. “1974-2010 Yılları Arasında Ürdün’de İslam İktisadı ve İslam Bankacılığı Araştırmacılarının Delilleri” ve “Uluslararası İslam Fikri Kongresi, Washington 2013” başlıklı kitapları yayınlanmıştır.