KATILIMCILAR

PROF. DR. KAŞİF HAMDİ OKUR KİMDİR?

Prof. Dr. Kaşif Hamdi OKUR kimdir?08 Ekim 2015 Perşembe 13:56

Prof. Dr. Kaşif Hamdi OKUR

1972 yılında Samsun’da doğdu. 1990 yılında Samsun İmam-Hatip Lisesinden, 1994 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesinde araştırma görevlisi olarak akademik çalışmalarına başladı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 1997 yılında yüksek lisansını, 2003 yılında doktorasını bitirdi. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 2009 yılında doçent, 2014 yılında profesör kadrosuna atandı. Halen aynı üniversitede öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.
Fıkıh ve fıkıh usulü, Osmanlılarda füru ve usul çalışmaları, Türk ve Osmanlı düşünce tarihi, helal gıda araştırmaları ilgilendiği konular arasındadır. TSE bünyesinde oluşturulan “Helal Gıda Akademik İstişare Heyeti” üyeleri arasındadır. Ünlü Osmanlı âlimi Şeyh Bedreddin’in et-Teshil, Letaifü’l-işarat ve Camiu’l-fusuleyn adlı eserlerini çeviren heyette yer almıştır.
Osmanlılarda Fıkıh Usulü Çalışmaları-Hadimi Örneği, Ebu Hanife ve Anadilde İbadet, İslam Hukukunda Boşama Yemini, Fetvada Dil ve Üslup yayınlanmış çalışmaları arasında yer almaktadır.