KATILIMCILAR

PROF. DR. HAYRETTİN KARAMAN KİMDİR?

Prof. Dr. Hayrettin Karaman kimdir?13 Ekim 2015 Salı 09:30

Prof. Dr. Hayrettin KARAMAN

Erzurumlu bir ailenin çocuğu olarak 1934 yılında Çorum'da doğdu. İlkokulu burada bitirdikten sonra özel olarak Arapça ve İslâmî ilimler tahsil etti. İlk İmam Hatip okullarından biri olan Konya İmam Hatip Okulu'na girdi ve ikinci dönem mezunları arasında yer aldı (1959). Yeni açılan İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde okudu ve ilk mezunlarından biri olarak 1963'te mezun oldu. İki yıl İstanbul İmam Hatip Okulu'nda meslek dersleri öğretmeni olarak çalıştıktan sonra İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'ne fıkıh asistanı oldu. "Başlangıçtan Dördüncü Asra Kadar İslam Hukukunda İctihad" konulu tezi ile fıkıh öğretim üyesi oldu (1971). Aynı yıl İzmir Yüksek İslam Enstitüsü'ne tayin edildi. 1975'te tekrar İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'ne döndü. Yüksek İslam Enstitülerinin İlahiyat Fakülteleri'ne dönüşmesinin ardından akademik çalışmalarını tamamlayarak sırasıyla doktor, doçent ve profesör unvanlarını aldı. Eylül 1976-Eylül 1980 yılları arasında yayımlanan Nesil dergisini çıkaranlar arasında bulundu. Yarım asra yaklaşan fikir ve meslek hayatı boyunca, yurtiçi ve yurtdışında binlerce konferans, seminer, panel, vaaz, hutbe, kurs, yazılı ve görsel medya programı, eğitim programında yer alarak eğitim, öğretim, tebliğ ve irşad faaliyetini sürdürdü. Aralarında bugünün tanınmış bilim ve fikir adamları olan binlerce öğrenci yetiştirdi. 2001 yılında, özgürlüğün şart olduğu üniversite ortamında hüküm süren baskılara karşı çıkarak Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki görevinden ayrıldı. Bir süre Avrupa Uluslararası İslam Üniversitesinde (Hollanda) misafir öğretim üyeliği yaptı, halen özel ve sivil ilmi çalışmalarına devam etmektedir. 1995 ylından beri Yeni Şafak Gazetesinde köşe yazıları yayımlanmaktadır.

Eserleri:

 • Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali (Meal, Heyet'le birlikte)
 • Arapça-Türkçe Yeni Kâmus (Sözlük, B.Topaloğlu ile birlikte)
 • İlmihal (Heyet'le birlikte)
 • Kur'an Yolu (Beş ciltlik tefsir, Heyet'le birlikte)

Telif Eserleri:

 • Mukayeseli İslam Hukuku (Üç cilt)
 • İslam Hukuk Tarihi
 • İslam Hukukunda İctihad
 • İslam'ın Işığında Günün Meseleleri (Üç cilt)
 • Günlük Hayatımızda Helaller Haramlar
 • İslam'da İşçi-İşveren Münasebetleri
 • Anahatlarıyla İslam Hukuku (Üç cilt)
 • İslam'da Kadın ve Aile
 • İslamlaşma ve Önündeki Engeller
 • İmam-Hatip Şuuru
 • İnsan Hakları
 • Gerçek İslam'da Birlik
 • Laik Düzende Dini Yaşamak (Dört cilt)
 • Türkiye ve İslam
 • Her Şeye Rağmen (Röportajlar)
 • Hayatımızdaki İslam  (Üç cilt)
 • Dert Söyletir (Şiirler)
 • İsslami Hareket Öncüleri (Dört cilt

Çeviri Eserleri:

 • Yolların Ayrılış Noktasında İslam
 • İslam'a Göre Banka ve Sigorta
 • İmam-ı Rabbani ve İslam Tasavvufu
 • Yeni Gelişmeler Karşısında İslâm Hukuku
 • Rasul-i Ekrem'in Örnek Ahlakı
 • Altın Nesil
 • Dört Risale
 • Kelile ve Dimne (B.Topaloğlu ile birlikte)

Ders Kitapları:
Arapça Sarf-Nahiv (Dilbilgisi, B.Topaloğlu ile birlikte)
Arapça Metinler (B.Topaloğlu ile birlikte)
Fıkıh Usûlü
Hadis Usûlü