KATILIMCILAR

PROF. DR. HALİT ÇALIŞ KİMDİR?

Prof. Dr. Halit Çalış kimdir?09 Ekim 2015 Cuma 21:16

Prof. Dr. Halit ÇALIŞ

15.05.1973’te Ordu-Ulubey’de doğdu. Ordu İmam Hatip Lisesi (1988) ve Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden (1993) mezun oldu. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak akademik hayata başladı (1993-1996). Bir yıl süreyle (1999) Ürdün Üniversitesinde dil eğitimi aldı ve sahasıyla ilgili araştırmalarda bulundu. 2001'de doktor, 2005'te doçent, 2011'de profesör oldu. Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde İslam Hukuku öğretim üyesi olarak görev yaptı.  2013’te Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) İslami İlimler Fakültesi dekanlığına atandı.

İslam Hukukunda Özel Mülkiyet ve Sınırlamaları, İslam'da Kolaylaştırma İlkesi-Azimet Ruhsat İlişkisi, İslam Hukukunda Ehliyet Teorisi, Dinî-Fıkhî Açıdan Komşuluk Hukuku, Günümüz Fıkıh Problemleri, İslam Hukuku El Kitabı, İslam Hukukuna Giriş gibi müstakil ve müşterek eserleri yanında, hakemli dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.