KATILIMCILAR

PROF. DR. FERHAT KOCA KİMDİR?

Prof. Dr. Ferhat Koca kimdir?08 Ekim 2015 Perşembe 12:11

Prof. Dr. Ferhat KOCA

1956 yılında Kayseri-Develi’de doğdu. 1975 yılında Kayseri İmam-Hatip Lisesi’nden, 1979 senesinde Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun oldu.

1979–1989 yılları arasında çeşitli orta öğretim kurumlarında öğretmenlik yaptı.
1988 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İslâm hukuku anabilim dalında Yüksek Lisansını tamamladı. 1993 yılında aynı üniversitede İslâm hukuku anabilim dalında doktor oldu.

1993–2000 yılları arasında Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi’nde (İSAM), İslâm hukuku alanında araştırmacı-müellif olarak çalıştı. 1993-94’de doktora sonrası, yabancı dilini geliştirmek amacıyla bir yıllığına İngiltere’ye gitti.

1997’de doçent oldu. 1998–1999 eğitim ve öğretim yılında, Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü’ne bağlı olan Sofya Yüksek İslam Enstitüsü’nde dekan yardımcılığı ve İslâm hukuku öğretim üyeliği görevlerinde bulundu.

2000 yılında Gazi Üniversitesi Çorum İlâhiyat Fakültesi’ne İslâm Hukuku Öğretim Üyesi olarak atanan Koca, 2004 yılında İslam Hukuku Anabilim Dalında Profesör oldu.
Hitit Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi'nde Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı ve Dekanlık görevlerinde bulunan Ferhat Koca, evli ve bir erkek çocuk sahibi olup Arapça, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Ferhat Koca’nın yayımlanmış İslâm Hukuk Metodolojisinde Tahsis (İstanbul 1996), İslâm Hukuk Tarihinde Selefî Söylem: Hanbelî Mezhebi (Ankara 2002), Şeyhülislâm Musa Kâzım Efendi’nin Hayatı ve Fetvaları (İstanbul 2002), Hanbelî Mezhebinin Kurucu İmamı Ahmed bin Hanbel: Hayatı, Görüşleri ve Mezhebi (Ankara 2008), Osmanlı Şeyhülislamı Molla Hüsrev: Hayatı, Eserleri ve Görüşleri (Ankara 2008), Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Siyaset ve Değer Tartışmaları (İstanbul 2000), Türk Hukuk ve Kültür Tarihi Üzerine Makaleler (Uriel Heyd’den tercüme ve derleme) (Ankara 2002), Külliyât (Şeyhülislâm Musa Kâzım Efendi’den sadeleştirme), (Ankara 2002), Mukayeseli İslâm Hukuk Düşüncesinin Temellendirilmesi (Ebû Zeyd ed-Debûsî’den tercüme), (Ankara 2002) ve İslam İbadet Esasları (Ankara 2013) gibi birçok eseri, makalesi ve ansiklopedi maddesi bulunmaktadır.