KATILIMCILAR

PROF. DR. HASAN HACAK KİMDİR?

Prof. Dr. Hasan Hacak kimdir?08 Ekim 2015 Perşembe 10:38

Prof. Dr. Hasan HACAK

1968 yılında Giresun’un Espiye ilçesinde doğdu. 1990 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi. 1991 yılında aynı fakültede İslam Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi oldu.  1993 yılında “İslam Hukukunda İrtifak Hakları ve İlgili Kavramların Gelişimi” adlı teziyle yüksek lisansını ve 2000 yılında “İslam Hukukunun Klasik Kaynaklarında Hak Kavramının Analizi” adı teziyle doktorasını bitirdi. 2008 yılında doçent, 2013 yılında ise profesör oldu. Halen aynı fakültede öğretim üyeliğini sürdürmektedir. 

Başlıca yayınları:
A. Makaleler

1. İslam Hukukunda Sigorta ve Fıkıh Bilginlerinin Sigortaya Yaklaşımının Genel Bir Değerlendirmesi,
2. İslam Hukuk Düşüncesinde Özel Mülkiyet Anlayışı,
3. Christiaan Snouck Hurgronje ve İslam Hukuku İle İlgili Görüşleri,
4. İslam Hukukunda Yarı Aynî Hak (hukûk) Kavramının Analizi,
5.  “The Basis and Effects of the Division between Private and Public Law in Classical Islamic Law” adlı makale ve bu makalenin çevirisi olan: Il fondamento e gli effetti della divisione tra diritto pubblico e privato nel diritto islamico classico, “Daimon. Annuario di diritto comparato delle religioni, Numero speciale dei Quaderni di diritto e politica ecclesiastica", 11/2012, pp. 97 -114.
6. İslam Hukukunda Kişi ve Kişilik (zimmet) Kavramının Analizi
7. İslam Hukukunda Miktarı Tartılarak ve Hacim Ölçüsüyle Belirlenen Mallara Ait Hükümlerin Değerlendirilmesi,

B. Telif kitaplar:
1. Atomcu Evren Anlayışının İslam Hukukuna Etkisi, Ensar Yayınları, İstanbul, 2007.
2. İslam Eşya Hukuku, İstanbul, 2013
3. “İslam Hukukunun Sistematiği, Literatürü ve Genel Prensipleri” ve “Mülkiyet ve Akit Teorisi”, Anadolu Üniversitesi İlâhiyat Önlisans Programı, İslâm Hukukuna Giriş kitabı içinde bölüm, Anadolu Üniversitesi. Editör: Hacı Yunus Apaydın, Eskişehir, 2010
C. Kitap Çevirisi ve Tahkik
1. İslâm Dünyasında Hukuk ve İktidar (Yazar: Sami Zubaida, İngilizce’den, iki çevirmenli, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları: İstanbul, 2008)
2. Muhammed Âbid el-Câbirî, Arap İslâm Kültürünün Akıl Yapısı (üç çevirmenli, İstanbul, 1999)
3. İslâm Konferansı Teşkilatı İslâm Fıkıh Akademisi Kararlar ve Tavsiyeler, İstanbul, 1995. (iki çevirmenli)
4. Letaifu’l-işarat tercümesi, (yazar: Şeyh Bedrettin, heyet çevirisi, Kültür bakanlığı , 2012.
5. Miyâru’l-ilm tercüme ve tahkik, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2013, Tahkik, ve Çeviri (iki çevirmenli)