KATILIMCILAR

YRD. DOÇ. DR. EMRULLAH DUMLU KİMDİR?

Yrd. Doç. Dr. Emrullah Dumlu kimdir?08 Ekim 2015 Perşembe 12:30

Yrd. Doç. Dr. Emrullah DUMLU

1974 yılında Erzurum’un Tortum ilçesine bağlı Cihanlı köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Daha sonra İstanbul’da Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı ‘Yeşil Camii Kur’an Kursu’nda’ hafızlık yaptı ve aynı kursta klasik medrese usulüyle Arapça okudu. 1995 yılında Üsküdar İmam Hatip Lisesini bitirerek aynı yıl üniversiteye girdi. 1999 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 2001 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı İslam Hukuku Bilim Dalında lisans eğitimini, 2008 yılında da aynı bilim dalında doktora eğitimini tamamladı. Halen Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam hukuku bilim dalında Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 

Çalışmaları
Dumlu, Emrullah, “Zekâtta Tespit Edilen Nisap Ölçüleri”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Erzurum, 2001. (Yüksek Lisans)

1.Kitaplar

1.1. Dumlu, Emrullah, Ticaret Mallarının Zekâtı,  Rağbet Yayınları, İstanbul, 2012 (Doktora)

2. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

2.1. Dumlu, Emrullah, “İslam’ın İlk Dönemlerindeki Uygulamalar Ekseninde Kamusal Bir Gelir Olarak Zekât”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 33, 2010, ss. 91-116.

2.2. Dumlu, Emrullah, “Kamu Harcamaları Açısından Zekât”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 36, 2011, ss. 217-252.

2.3. Dumlu, Emrullah, “Fıkhî Açıdan Altın Hesabı”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. 20, 2012, ss. 237-266.

2.4. Dumlu, Emrullah, “Hukukî Serbest Alan: Mubah (Klasik Yaklaşım ve Şâtıbî Örneği)” , İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. 22, 2013, ss. 157-186.

3.Ulusal/Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Çeviriler

3.1. Dumlu, Emrullah, Fulûsiyye Risalesi, Müslim b. Emrullah, Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Akademik Dergi, sy. 5, 2013, ss. 191-213.

4.Katıldığı Bilimsel Etkinlikler 

4.1. Ahmet Ziyauddin Gümüşhanevî’nin Camiu’l-Mütûn Adlı Eserinde “Meşakkat” Kavramı Ve Hükümlere Etkisi. I. Uluslararası Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî Sempozyumu, Gümüşhane 2013.

4.2. Osmanlı'da Para Vakıfları Etrafında Cereyan Eden Tartışmalar, Osmanlı'da Bilim ve Düşünce Sempozyumu, Gümüşhane, 2013