KATILIMCILAR

DOÇ. DR. SONER DUMAN KİMDİR?

Doç. Dr. Soner Duman Kimdir?09 Ekim 2015 Cuma 00:50

Doç. Dr. Soner DUMAN

Aslen Kastamonu-Taşköprü’lü olup 1975'te İstanbul'da doğdu. 1993'te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne girdi. 1998'te buradan mezun olduktan sonra aynı yıl Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam hukuku bilim dalında yüksek lisansa başladı. 2000 yılında yüksek lisansını, 2007 yılında doktorasını tamamladı.

2000 – 2011 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak çeşitli liselerde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yaptı.

2011 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku bölümünde öğretim üyesi olarak göreve başladı. 2014 yılında aynı üniversitede Doçent oldu. Hâlen aynı üniversitede İslam Hukuku Anabilim dalı Başkanı ve öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Yayınlanmış telif ve tercüme çalışmaları bulunmaktadır.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

Eserlerinden bazıları şunlardır:

A. Telif

1.     Şâfiî’nin Kıyas Anlayışı, İSAM Yayınları, 2009.
2.     İlk Dönem Hanefî Usûlünde İllet Tartışmaları, Kitâbî Yayınları, 2010.
3.     Âyet ve Hadislerle Şâfiî İbadetler İlmihali, Mirac Yayınları, İstanbul 2013.
4.     İbn Teymiyye’nin Fıkıh Düşüncesi, Gelenek Yayınları, İstanbul 2014.

B. Tercüme

1.     Muğni’l-Muhtac, Hatib eş-Şirbinî, Mirac Yayınları, I-XIII, İstanbul 2009
2.     İslam Hukuk Felsefesi, Allal el-Fâsî, Mana Yayınları, İstanbul 2014. (O. Güman ile birlikte)
3.     Usul Terminolojisi, Ferid el-Ensarî, Işık Akademi Yayınları, İstanbul, 2012. (O. Güman ile birlikte)
4.     Muhtasaru’l-Kudurî, İmam Kudurî, Beka Yayınları, İstanbul 2015. (O. Güman ile birlikte)
5.     el-Mebsut, İmam Serahsî (Heyetle birlikte) Gümüşev Yayıncılık, 2009.
6.     Muhtasar Fethu’l-bâri, 5. Cilt, 323-640; 6. Cilt, 7-143 Polen Yayıncılık, İstanbul, 2007.
7.     Delilleriyle Hanefî Fıkhı, Esad Muhammed Sâid es-Sağırcî, (sayfa 845-1175), Polen Yayınları, İstanbul 2009.
8.     İslâmî Hükümlerin Esas ve Hikmetleri (Kavâidü’l-kübrâ adlı eserinin II. Cildi), İzzeddin bin Abdüsselam, İz Yayıncılık, İstanbul 2006,