KATILIMCILAR

DOÇ. DR. MURAT ŞİMŞEK KİMDİR?

Doç. Dr. Murat ŞİMŞEK kimdir?08 Ekim 2015 Perşembe 22:12

Doç. Dr. Murat ŞİMŞEK

Samsun-Çarşamba’da doğdu. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi (1999). Yüksek Lisansını (2002) ve doktorasını (2008) aynı üniversitede tamamladı. 2015’te doçent oldu. 2003-2011 yılları arasında Konya Selçuk Eğitim Merkezi’nde eğitim görevliliği yaptı. İslam Hukuku anabilim dalında 2011-2013 yılları arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı.
2013’ten itibaren ise Konya Necmeddin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde görev yapmaktadır. İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi’nde editör yardımcılığı, yayın kurulu üyeliği, sayı editörlüğü görevlerinde bulundu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Eserleri: Mezhepleşme Sürecinde Hanefîlik, Tarih ve Usûl, 230 pp., Konya, 2014. İslam Hukukunda Bağlayıcılık Bakımından Hz. Peygamber'in İctihad ve Tasarrufları (Doktora Tezinin Basılmış Hali), 428 pp., Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2010. Ayrıca çeşitli dergilerde yayınlanmış makale ve tanıtım yazıları ile kongre ve sempozyumlarda sunulmuş bildirileri bulunmaktadır.