KATILIMCILAR

YRD. DOÇ. DR. ABDULLAH TIRABZON KİMDİR?

Yrd. Doç. Dr. Abdullah TIRABZON kimdir?08 Ekim 2015 Perşembe 12:04

Yrd. Doç. Dr. Abdullah TIRABZON


Hatay Hassa’da dünyaya geldi ilköğretimi Eğribucak Köyü İlkokulunda, Orta öğretimi Aktepe Ortaokulunda,  Liseyi Hassa Lisesi’nde tamamladı.  Lisans eğitimi için Mekke Ummul Qura Üniversitesinde önce dil eğitimi için Arap Dili Enstitüsüne kaydoldu burayı başarı ile tamamlayarak Üniversitenin Şeriat Fakültesi fıkıh bölümüne kaydını yaptırdı buradaki eğitimini de 1994-1995 öğretim yılında başarı ile tamamlayarak yurda döndü.
Önce Hatay- Kırıkhan İHL de sözleşmeli olarak meslek dersleri hocası olarak görev yaptı. Akabinde Van 100. Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek lisans eğitimine başladı 1995. Enstitü kadrosun geçerek Kelam alanında “Kemaleddin b. Hümam ve Kelam İlmindeki Yeri” başlıklı tezi ile Yüksek Lisansını tamamladı. Daha sonra doktorasını yapabilmek için İstanbul’a geldi. Burada Türkiye’nin en köklü ve kadim sivil toplum kuruluşlularından olan İlim Yayma Cemiyeti Eğitim biriminde yönetici olarak göreve başladı. Bu görevini yaparken İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim dalına kaydını yaptırdı.
2007-2008 eğitim öğretim yılında Doktorasını “Hac İbadetinde Yasak Davranışlar”  adlı çalışması ile tamamladı. 2010 yılı sonunda İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku bölümüne Yard. Doç. Dr. olarak intisap etti. Yayınlanmış eserleri; Bir Fakih Mütekellim: İbn Hümam (El-Müsayere Adlı Eseri Bağlamında), Yalın Yayıncılık, İstanbul,  İslam Hukukunda Hac İbadeti (Hac Yasakları), Yalın Yayıncılık, İstanbul 2010, Makale olarak “Hac Menisklerinden; Müzdelife Vakfesi ve Gecelemesi" Sofya İslam Enstitüsünün çıkarttığı dergide Г О Д И Ш Н И К 4/2012, Tebliğ olarak ise  “Darulfünun İlahiyat Hocalarından İzmirli İsmail Hakkı’nın İslam Hukuku Konulu Eserleri”, Darulfünun İlahiyat Sempozyumu, İstanbul 18-19 Kasım, 2009. Istanbul University, FSMÜ , Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kuveyt Evkaf Bakanlığının ortaklaşa tertip ettiği 14-15 Mart 2014 tarihindeki "Uluslararası Vakıf Sempozyumu : Osmanlı ve Modern Türkiye Tecrübesinde Para Vakıfları” sempozyumda  “Türk Eğitiminde İlim Yayma Cemiyeti ve İlim Yayma Vakfının Yeri” yine FSMÜ İslami İlimler Fakültesinin düzenlediği “Türkiye ve İslam Dünyası”  toplantıda  “Corporatisation of Waqf “ toplantılarında birer tebliğ sunulmuştur. Ayrıca 3 yıldır  düzenli olarak her hafta 10-15 kadar Lisansüstü Hukuk öğrencileri ile Mukayeseli Hukuk okumaları yapmaktadır.