KATILIMCILAR

YRD. DOÇ. DR. ABDULLAH DURMUŞ KİMDİR?

Yrd. Doç. Dr. Abdullah Durmuş kimdir?08 Ekim 2015 Perşembe 10:54

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

İlk ve Orta öğrenimini Konya’da, lisans öğrenimini ise Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. Aynı üniversitenin İslam Hukuku Anabilim Dalı’nda yüksek lisans yaptı. Doktorasını ise yine Marmara üniversitesinde Forex ve Türevler üzerine gerçekleştirdi.

2002-2009 yılları arasında Kuveyt Türk Katılım Bankası Danışma Kurulu’nda çalıştı. Bu süre içerisinde Türkiye Bankalar Birliği ile Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nde Fon Yönetimi, Bankacılar İçin Temel Hukuk Eğitimi, Finansal Analiz Teknikleri, Enflasyon Muhasebesi, Uygulamalı Portföy Yönetimi vb. konularda çok sayıda eğitime katıldı. 2009 yılında Kuveyt’te İslam İktisadı Araştırmaları Enstitüsü’nde (Ma’hed ed-Dirâsât el-İktisâdiyye el-İslâmiyye) İslami Finans Standartları, Faizsiz Yatırım Araç ve Yöntemleri konularında çeşitli sertifikalar aldı.

Halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde ve İslam İktisadı ve Finansı Anabilim dalında öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir.

Yayımlanmış bilimsel çalışmalarından birkaç tanesi şöyledir:
Kitap:
Fıkhî Açıdan Günümüz Para Mübadelesi İşlemleri, İSAM Yayınları, (2. Baskı) İstanbul 2014.

Makale:
Döviz Opsiyon İşlemi ve Fıkhî Değerlendirmesi, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi (İHAD), sy. 13, 2009.
Modern Bir Finansal Araç Olarak Sukûk ve Fıkhî Açıdan Tahlîli, (İHAD), sy. 16, 2010.

Bildiri:
Global Finansal Krizde Önemli Bir Etken Olan Dövize Dayalı Türev Ürünlerin İslam Hukuk Bilimi Açısından Değerlendirilmesi, Uluslararası İstanbul İktisatçılar Zirvesi, 2010, İstanbul.
İslam Hukuku Açısından Günümüz Kredi ve Finansman Yöntemleri, 2010, (İSAV).
İnternet Aracılığıyla Satış, Forex İşlemler, Network Marketing, Borsada Hisse Senedi Alım Satımı, Likit Fonlar ve Dini Hükümleri, DİB,Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı – III.
Fıkhî Açıdan Altın Yatırım Fonu, NE Üniv.-İSAV, 28-29 Nisan 2012, Konya.

Çeviri:
Serahsî, el-Mebsût (Heyet ile birlikte)
El-Adevi, Muhtasar Fethu’l-Bâri li İbn Hacer el-Askalânî, (Heyet ile birlikte).