BİLİM KURULU

BİLİM KURULU

 

Prof.Dr. Abdüssettar EBU ĞUDDE

Suudi Arabistan

Prof.Dr.Ahmet YAMAN

Necmeddin Erbakan Üniversitesi

Prof.Dr.Ali BARDAKOĞLU

29 Mayıs Üniversitesi

Prof.Dr.Ali KARADÂĞÎ

Katar Üniversitesi

Prof.Dr.Faruk BEŞER

Marmara Üniveristesi

Prof.Dr. Hamdi DÖNDÜREN

Uludağ Üniversitesi

Prof.Dr.Mehmet BAYYİĞİT  

Necmeddin Erbakan Üniversitesi

Prof.Dr. Muhammed Naim YASİN

Ürdün Üniversitesi

Prof.Dr. Necdet ŞENSOY

T.C. Merkez Bankası

Prof.Dr.Orhan ÇEKER  

Necmeddin Erbakan Üniversitesi

Prof.Dr. Ramazan ALTINTAŞ

Necmeddin Erbakan Üniversitesi

Prof.Dr. Ramazan ALTINTAŞ

Necmeddin Erbakan Üniversitesi

Prof.Dr. Salih TUĞ

Marmara Üniveristesi

Prof.Dr. Servet BAYINDIR

İstanbul Üniversitesi

Şeyh Abdullah Süleyman El MENÎ’

Suudi Arabistan

Prof.Dr. Yusuf Ziya KAVAKÇI

Islamic Association of North Texas, USA

Prof.Dr. Muhammed Mustafa ZUHAYLİ

Şârika Üniversitesi, BAE

Doç. Dr.  Said BUHRAVA

International Shari`ah Research Academy ISRA, Malezya