2. OTURUM; ZEKÂTIN ALACAK VE BORÇLARLA İLİŞKİSİ

II. Uluslararası İslam Ticaret Hukuku Kongresi, 2. Oturum

Zekat - Zekâtın Alacak ve Borçlarla İlişkisi
Tebliğ: Dr. Abdüssettar Ebu ĞUDDE


Zekat - Zekâtın Alacak ve Borçlarla İlişkisi
Muzakere: Dr. Muzzemmil SIDDIKİ