1. OTURUM; ÜRETİM - ORTAKLIK ANLAŞMALARI

II. Uluslararası İslam Ticaret Hukuku Kongresi, 1. Oturum

Yeni Ticari Uygulamalar - Üretim Ortaklık Anlaşmaları
Tebliğ: Doç. Dr. Soner DUMAN