1. OTURUM; NETWORK MARKETİNG

II. Uluslararası İslam Ticaret Hukuku Kongresi, 1. Oturum

Yeni Ticari Uygulamalar -  Network Marketing
Tebliğ: Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman SAVAŞ


Yeni Ticari Uygulamalar - Network Marketing
Müzakere; Dr. Sultan Haşimi